Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2013

karatetyka
Reposted fromoll oll vialugola lugola
karatetyka
Sponsored post
soup-sponsored

January 20 2013

karatetyka
karatetyka
4549 c7ef 500
moje ulubione z wczoraj <3
Reposted bymakemewannadie makemewannadie

January 18 2013

karatetyka
6071 ebac 500
Reposted fromlugola lugola
2799 6814 500
Reposted frominnocent-whisper innocent-whisper vialugola lugola

January 17 2013

karatetyka
chwyć się cieniutkiej niteczki pewności, że minie 
- to minie.
— nosowska
karatetyka


Reposted fromfevergirl fevergirl viaearthintruder earthintruder
karatetyka
We Francji mają powiedzenie: „duch schodów”. Po francusku esprit d’escalier. To moment, kiedy do głowy przychodzi ci błyskotliwa riposta, ale jest już za późno. Na przykład, jesteś na przyjęciu, na którym ktoś cię obraził. Musisz zareagować. Tak więc – pod presją, bo wszyscy na ciebie patrzą – mówisz coś beznadziejnie nudnego. Ale gdy tylko wyjdziesz z przyjęcia…
Schodzisz po schodach i nagle – hokus pokus. Wymyślasz idealny argument, którego powinieneś był użyć. Doskonały, miażdżący przytyk. Właśnie to jest duch schodów.
Problem w tym, że nawet Francuzi nie wynaleźli nazwy dla głupich uwag, które wypowiadasz pod presją. Dla tych idiotycznych, rozpaczliwych rzeczy, o których myślisz lub, które robisz.
— Chuck Palahniuk "Opętani"
Reposted fromdrusill-a drusill-a viawodolanka wodolanka
karatetyka
2689 3246
Reposted frompiksele piksele viawodolanka wodolanka
karatetyka
Reposted frombethgadar bethgadar viawodolanka wodolanka
karatetyka
9016 d177
Reposted frometerycznie eterycznie viamissyseepy missyseepy
karatetyka
7417 d17d
Reposted fromMooonroe Mooonroe viazapiski zapiski
karatetyka
karatetyka
8791 0c4d
...zgrywamy się przed sobą nawet o tym nie wiedząc , ale łączy nas namiętność...
karatetyka
5251 7b17
Reposted fromstefanson stefanson viamissyseepy missyseepy

January 14 2013

karatetyka
5295 6cce 500
Reposted fromkatebushh katebushh vialugola lugola
karatetyka
Nosowska
Reposted fromlugola lugola
karatetyka
Play fullscreen
zapętlam
Reposted fromkropki kropki viawodolanka wodolanka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...